Omschrijving activiteiten Mr. M.F.M. Cliteur RB

 

Algemeen

De dienstverlening door Mr. M.F.M. Cliteur RB richt zich op fiscaal en juridisch advies. Daarbij hoeft het echter niet te blijven. De waarde van een advies blijkt pas als het in de praktijk wordt uitgevoerd. Mr. M.F.M. Cliteur RB gaat deze uitvoering niet uit de weg. In overleg met u zal het nodige gedaan worden om het beloofde resultaat ook daadwerkelijk te realiseren.

Steeds staan uw belang en uw wensen voorop.

 

Mr. M.F.M. Cliteur RB staat voor een aantoonbare hoge kwaliteitsstandaard en een serieuze en betrokken taakopvatting.

 

Mr. M.F.M. Cliteur RB is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Dit betekent dat een onafhankelijke en objectieve uitoefening van het beroep voorop staat.

 

Een overzicht van de dienstverlening:

 

Fiscale aangiften

Het verzorgen van belastingaangiften:

1.     inkomstenbelasting

2.     vennootschapsbelasting

3.     aangiften van successie of schenking

4.     dividendbelasting

5.     voorbereiden van aangiften omzetbelasting en loonbelasting.

 

Fiscaal advies

Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

1.     Advies over / antwoord op alle vragen op het terrein van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, overdrachtsbelasting, successierecht, schenkingsrecht en andere heffingen en belastingen.

2.     Het optimaliseren van de fiscale positie, het aandragen van mogelijkheden om belasting te besparen en het uitwerken van de door u gekozen oplossing in uw situatie.

3.     Fiscaal advies en uitwerking daarvan bij:

∑         de keuze van de rechtsvorm van uw onderneming en samenwerkingsverbanden met mede-ondernemers (vof, B.V., maatschap, personenvennootschap nieuwe stijl, etc.)

∑         de oprichting van B.V.`s

∑         inbreng van ondernemingen in B.V.ís

∑         advisering aangaande de "gouden handdruk" of ontslagvergoeding

∑         pensioenkwesties, zowel voor de directeur-aandeelhouder als collectieve regelingen

∑         bedrijfsopvolging en staking van uw onderneming

∑         (her-)structurering van ondernemingen

∑         verplaatsing en onteigening

∑         aan- en verkoop, investeringen waarderingskwesties

∑         echtscheiding waarbij ondernemers betrokken zijn

∑         pensioen- en lijfrentevraagstukken

∑         financiŽle en estate planning, waaronder schenkingsplanning.

4.     Fiscale review jaarrekeningen en andere financiŽle rapportages.

 

Een fiscaal advies staat bij mij niet op zich.

Indien gewenst, begeleiden wij ook het vervolgtraject: implementatie, overleg en onderhandelingen met de Belastingdienst, verzorgen van bezwaar- en beroepsprocedures, afstemming met uw accountant, notaris, bank, verzekeraar en dergelijke.

 

Boekenonderzoek, bezwaar en beroep

1.     Begeleiding bij fiscale audits. Bijstand bij boekenonderzoeken door bijvoorbeeld de fiscus.

2.     Het indienen van bezwaar- en beroepschriften.

 

Second opinion
Indien de vaste accountant of adviseur een fiscaal advies verstrekt of een bepaalde fiscale strategie volgt, kan behoefte ontstaan aan een second opinion van een onafhankelijke andere belastingdeskundige.

Advies inzake beleggen en fiscus
Beantwoording van fiscale vragen in verband met uw beleggingen, bijvoorbeeld in effecten of onroerende zaken.

Buitenlandse fiscale zaken
Advies en begeleiding inzake buitenlandse fiscale aangelegenheden. Met mijn kennis en ervaring kan ik u terzijde staan bij het opzetten van internationale structuren. Waar nodig kunnen experts op het gebied van buitenlandse nationale fiscale regelgeving worden geraadpleegd of ingeschakeld. 

 

 

Mr. M.F.M. Cliteur RB

 

Huis